Time Flies: Part II

Nothing like an IKEA Hedgehog! Really! Again, I had to convince a certain person that we really needed a fluffy Hedgehog, but was I right? A picture says more than a thousand words… See how much Jarah has grown over the past four months and has perfected her sleeping positions to a pure form of art.

Enjoy!

Er gaat werkelijk niets boven een IKEA Egel! Echt niet! Wederom moest ik een zeker persoon ervan overtuigen dat we echt een fluffy egel nodig hadden, maar had ik gelijk? Een foto zegt meer dan duizend woorden… Zie hoe Jarah enorm is gegroeid gedurende de afgelopen vier maanden en haar slaapposities tot een ware kunstvorm heeft geperfectioneerd.

Veel plezier!

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.