Vacation Time, the Story Continues…

Because we only have a tiny freezer in our rented house we were unable to bring along enough raw food for the dogs. Yes, a Dachshund extra to feed makes all the difference… So, even though I am not a fan of dog food I decided to search the web for a reasonable alternative and had found a brand that makes organic dog food. It looked ok, I had ordered some cans to try before we left and it looked all right. Approved to feed during vacation and to alternate with the raw food would be ok for two weeks. So on the day we had arrived I thought I would make my life easy and simply pull open some cans…”hiss” it sounds. Hiss ?? Why is that can hissing? I pull back the lid and a terrible smell floats up! Really, really awful!! The contents (originally chicken) had cone bad and had turned completely liquid. For a second I thought it might be broth, because that was what the manufacturer’s enthusiastic website described, but no…the stench was really indescribably foul. Just to be sure I let my husband. have a sniff , but he immediately grabs the can out of my hands. “That has to be flushed down the toilet.” he says resolute, and marches away to the bathroom. I am a little bit taken aback…isn’t this ORGANIC?? This is good stuff…really expensive…”Shall I pull open another can just to be sure….?”, I yell towards the bathroom while I crack open another can with a hiss. “Yeah, sure, try..” it sounds from the bathroom, while I stare at the smelly liquid content of my can. “No, I think this one had gone bad as well…also flush it??” Deeply disappointed I also brought the second can to the bathroom. Wow, that was a bit too organic… But the worst part was that the whole house was now stinky. Not just a little smell, no, it smelled really rotten. Especially the bathroom was terrible. Now, as an interesting note, I must add that not every house is connected to the sewerage in the Ardennes, they use septic tanks. Phillippe, the owner of our house, has a septic tank… After about an hour the air had reasonably cleared in our livingroom, but in the bathroom the smell was still just unbearable…Cleaned up everything, mopped the floor, put down bowls of vinegar, lit a candle..nothing helps… I am starting to panic slightly: “Shit, what if we did something wrong…O god, how do you explain something like this in French…What if Philippe comes by for a coffee, what will he think..o, I’m so embarased..how terrible, we broke the septic…” For a moment we consider to hypocritical complain a bout the stench but decided to park that idea for the moment.. After a while we see a grey hose lying in the owners garden.. We carefully sneak up to the window to see what’s going on and see Philippe being very busy with his septic tank. He is draining the tank to another tank… Jee, it probably smells terrible in his house as well..Luckily it looks fairly experienced, I suppose he has had trouble before with his septic… We decided the best solution was to just play ignorant. Smell? What smell?? Problems with the septic? Hmm never noticed.. Who would have guessed two cans of organic dog food would have such an impact… Upon further inspection we noticed the remaining cans were actually bulging with gas. They were like little bombs! After what had just happened with the septic we did not dare to throw them in the trash…imagine.. So we took them to a recycling depot…really!! Never, ever bringing dog food again…

Omdat we hier maar een piepklein vriezertje hebben konden we niet genoeg vers voer meenemen voor de honden. Ik ben niet zo`n fan van hondenvoer maar uiteindelijk had ik een merk gevonden dat Biologisch blikvoer maakte. Het zag er goed uit, ik had een paar blikken besteld om van te voren te proberen en alles zag er goed uit. Geschikt bevonden als voer tijdens de vakantie, afgewisseld met vers vlees kan het best voor twee weken. Ik dacht dus op de dag dat we aangekomen waren lekker makkelijk een paar blikken open te trekken…”sis” klinkt het. Sis ?? Hoezo sist dat blik? Dus ik trek het dekseltje weg en er komt een lucht omhoog drijven !! Niet normaal!!De inhoud (oorspronkelijk kip)  was bedorven en was helemaal vloeibaar geworden. Ik dacht eerst nog dat het kookvocht was, want dat vertelde de enthousiaste beschrijving op de website, maar nee… de stank was echt onbeschrijfelijk goor. Ik laat mijn echtgenoot. nog even mee ruiken voor de zekerheid, maar hij pakt direct het blikje uit mijn handen. “Dat moet door de wc gespoeld worden” zegt hij resoluut, en beent weg naar de badkamer. Ik ben een beetje beduusd.. het is toch BIO?? Het is goed voer…hartstikke duur… “Zal ik voor de zekerheid nog een blikje opentrekken…?” roep ik naar de badkamer terwijl ik met een sis een tweede blikje van zijn deksel ontdoe. “Ja, probeer het maar..” klinkt het uit de badkamer, terwijl ik teleurgesteld naar de stinkende vloeibare inhoud van mijn blikje staar. “Nee, ik geloof dat deze ook niet goed meer is..ook wegspoelen maar?” Diep teleurgesteld bracht ik ook het tweede blikje naar de badkamer. Dat was wel heel erg BIO..Maar wat nog het ergste was, was dat nu ook het hele huisje helemaal vergeven was van de stank. Niet gewoon een vies luchtje, nee, echt verrot rook het. Vooral in de badkamer was de lucht niet te harden. Nu is het interessant om te vermelden dat men in de Ardennen niet overal riool heeft maar gebruik maakt van septic tanks. Ook Philippe, de eigenaar van het huis, heeft een septic tank… Na een uurtje luchten was de stank in de woonkamer redelijk weggetrokken, maar in de badkamer was de lucht nog steeds niet te harden…Alles goed schoongemaakt, een paar keer gedweild, schaaltjes met azijn neergezet, een brandende kaars..niks helpt… Ik raak een lichtelijk in paniek: “ Shit, straks hebben we iets verkeerd gedaan…O god, hoe leg je zoiets uit in het Frans…Straks komt Philippe een bakkie doen, die zal wel denken.. o, ik schaam me dood..wat erg, we hebben de septic stuk gemaakt..”We overwegen nog even heel schijnheilig te gaan klagen over de stank maar dat parkeren we nog even. Na enige tijd zien we een grijze slang beneden in de tuin liggen… Voorzichtig gluren we uit het raam en zien Philippe druk bezig met zin septic tank…Hij is de put aan het uitzuigen… Goh, het zal bij hem in huis dan ook wel behoorlijk stinken… Gelukkig ziet het ziet er geroutineerd uit, hij zal wel vaker problemen met de septic hebben…We besluiten uiteindelijk om maar gewoon onnozel te doen alsof we van niets weten. Stank? Welke stank? Niks gemerkt… Wie had kunnen denken dat twee blikjes BIO hondenvoer zoveel teweeg konden brengen..Bij nadere inspectie zagen we dat de blikjes helemaal bol stonden van het gas. Het waren net kleine bommetjes. Na wat er net gebeurd was met de septic durfden we de blikjes niet bij het afval te gooien..stel je voor…We hebben ze naar de recycling gebracht, echt waar! Ik neem echt nooit meer hondenvoer mee op vakantie….

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.