Dreaming of a White Christmas…

We were hoping for snow. Dreaming of a white Christmas and all that… Well, snow we got and lots of it.  The day we arrived in The Ardennes we were warned to park the car down the hill or we would not be able to go anywhere because of the expected snowfall . Right.. Well… We thought how bad could it be so we left the car right where it was. Are you recognizing the pattern here? Ignoring warnings is sort of our “thing”. Is it a human “thing”, a Dutch “thing” or just our “thing”? I have not figured that out yet. Anyway, we left the car where it was and got completely snowed in. At some places the snow came up to our hips, making it impossible to walk. Jarah completely disappeared and could only hop from footprint to footprint. Jarah thought it was very funny, she was hopping and jumping around like a little arctic Kangaroo (I’m sure they exist) while we were literally ploughing our way through the snow. Of course the cool coat I made for Jarah was totally useless because it just filled itself with snow, making it impossible for Jarah to walk.  Hours of measuring, cutting patterns and crawling around on the floor to get the pattern fitted on the fabric. I was even on a tight time schedule and trying to  “make it work”. It really felt like my own little Project Runway. And all for nothing..Sigh… O, well, the good news is that Jarah was coping just fine and I now have two cute doggy coats to keep in my attic. After a few days of non-stop snow we had freezing rain that created a thick layer of ice on top of the snow. This turned the situation around totally. Jarah is so light, she could just walk on top of the ice glaze. So while we were struggling to find our way through the heavy snow and ice, Jarah was just racing from tree to tree, thinking it was all very funny how her pack was now struggling to keep up with her. For Laika these conditions were too heavy. In the end it became too difficult for her to walk. The ice was slippery and she kept falling through because of her weight. I felt so sorry for her because she loves the snow so much. Normally she can walk in the snow for hours and entertain herself by dropping herself in front of our feet every ten seconds to roll around in the snow like a lunatic. But this time we had to walk without her.  That felt so strange and a bit sad…  Over all a strange vacation that we will not soon forget. We had fun though, but we’re glad to be back. And Simy…well … Simy sang… the whole way home … non-stop. We did however make a record time: three hours. Thank you Simy.

We hoopten op sneeuw. Dreaming of a white Christmas en zo.. Wel, sneeuw hebben we gekregen en veel ook. Op de dag dat we in de Ardennen aankwamen werden we gewaarschuwd dat we de auto onderaan de heuvel moesten neerzetten omdat we anders nergens meer naartoe zouden kunnen gaan vanwege de te verwachten sneeuwval. Ja… We dachten hoe erg kan het zijn en lieten de auto staan waar hij stond. Herken je het patroon hier? Waarschuwingen negeren is een soort van ons “ding”. Is het een menselijk “ding”, een Nederlands “ding” of is het echt alleen ons “ding”? Ik ben er nog niet uit. Anyway, we lieten de auto lekker staan waar ie stond en werden uiteraard volledig ingesneeuwd.  Op sommige plekken kwam de sneeuw tot onze heupen waardoor het onmogelijk was om normaal te lopen. Jarah verdween volledig in de sneeuw en kon alleen van voetafdruk naar voetafdruk hopsen. Jarah vond het allemaal erg grappig, ze hopte en sprong in de rondte als een kleine sneeuw Kangoeroe (die bestaan vast wel) terwijl wij letterlijk onze weg door de sneeuw moesten ploegen. Natuurlijk was de coole jas die ik voor haar gemaakt had totaal nutteloos. Het ding zat binnen de kortste keren vol met sneeuw waardoor Jarah meteen helemaal niet meer kon lopen.  Uren van opmeten, patronen knippen, en over de grond kruipen om het patroon passend op de stof te krijgen. Ik zat zelfs op een strak tijdschema en probeerde uit alle macht “to make it work”. Voor mijn gevoel zat ik helemaal in mijn eigen Project Runway. Allemaal voor niets. Zucht… Maar goed, het goede nieuws is dat Jarah prima tegen de kou kon en dat ik nu twee lollige hondenjasjes heb om op zolder te bewaren. Na een paar dagen non-stop sneeuw kregen we ijzel die voor een dikke laag ijs bovenop de sneeuw zorgde. Nu waren de rollen compleet omgedraaid. Jarah is zo licht dat ze gewoon over de ijslaag kon lopen zonder erdoorheen te zakken. Dus terwijl wij moeizaam door de zware sneeuw en ijzel heen moesten ploeteren, rende Jarah vrolijk van boom naar boom en vond het erg grappig hoe haar “roedel” nu moeite had om haar bij te houden. Voor Laika was het echt heel erg zwaar. Uiteindelijk werd het voor haar te moeilijk om te lopen. Het ijs was heel erg glad en ze zakte er steeds doorheen vanwege haar gewicht. Ik vond het zo jammer voor haar want ze is dol op sneeuw. Normaalgesproken kan ze uren door de sneeuw lopen en zichzelf vermaken door zich elke tien seconden voor onze voeten te laten vallen om als een idioot te gaan liggen rollen in de sneeuw. Maar deze keer moesten we zonder haar lopen. Dat voelde wel wat vreemd en eigenlijk ook een beetje triest.. Alles bij elkaar een vreemde vakantie die we niet snel zullen vergeten. Het was  leuk maar we zijn blij dat we weer thuis zijn. En Simy…wel…Simy heeft gezongen…de hele weg naar huis…non-stop. We hebben het echter wel in een recordtijd gereden: drie uur. Dankjewel Simy!

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Dreaming of a White Christmas…

  1. Cora says:

    There *is* such a thing as too much snow 😉 It is very pretty, though, but I don’t miss “walking” on solid ice while Dende is all pitterpatter “Hey, hey, are you coming? Are you coming?”

Comments are closed.