The Wild Ride !

After a reasonably successful, and somewhat hilarious Doggyride test-drive last week, we decided it was time to take the dogs to the park by bike. As soon as Jarah saw the the Doggyride, she immediately jumped inside the carriage.  She’s totally nuts about that thing. Laika is more like: ”O, god.. ” Anyway, we managed to peel Jarah away from her beloved Doggyride and put her into the bike basket, squeezed Laika into the Doggyride (with her head sticking out of the roof of course), and off we were. Laika immediately began to howl and squeal. Shit! She didn’t do that at the test-drive. Now I know I said before that the dog’s head sticking out of the roof of the Doggyride is just nice and airy, and does not look ridiculous at all, but when the head is screaming bloody murder it does seem to attract somewhat more attention. “Not to worry.” my husband said, “I’m sure she’ll get used to it and then she’ll lie down..” Yeah…well…that sort of did not happen… It did make us peddle as if our lives depended on it though. It was totally embarrassing. To make matters even worse, my husband took a wrong turn, and instead of following a quiet bicycle path we went straight into a busy residential area, with people sitting in their gardens and lots of children playing outside, and there we were: pedaling along  with a howling Wookie in our carriage. O god, how painfully embarrassing… Eventually we decided to also squeeze Laika’s head inside the carriage and close the roof fully shut to prevent her from sticking her head out again. (I don’t think our technique will qualify for the Doggyride instruction video) That turned out to be a really good move, because now she had to lie down and that calmed her down. Thank goodness for that.  After that wild ride, it was rather difficult to relax on our walk. My husband had such a weird look in his eyes… I carefully suggested I would come and pick Laika up by car if he wanted.  ( Actually because I did not want to be associated with that freak show on wheels, and was quite happy to take a separate trip back home) But he firmly declined, and told me he would just drag the doggy R.V. home in no-time, and I just had to suck it up and suffer the embarrassment right along with him. I guess my laughter from the test-drive was still lingering in the back of his mind. Perhaps this whole biking thing was not such a great idea after all?? Could this be the reason why people sell on their brand new Doggyrides on the internet marketplace? Is this yet another situation where we buy something, try it out, and then sell it on immediately? Could this be just like the time we thought it was a super idea to go camping, bought a brand-new tent with full camping equipment, drove 1250 kilometers to the south of France, set up the tent,  decided camping just sucks, called our friend Philippe in Belgium to see if the house was available, and drove a 1000 kilometers back to Belgium the next day..??(which basically meant we drove  2250 kilometers to end up three hours away from home)… Could it??? Or better yet, could this be yet another opportunity to make a profit? Because back then, I sold all my camping stuff, made a small profit and used the money to go on holiday in Greece. Super! In my mind I was already composing my selling advert… So after we had finished our walk, we squeezed Laika back into her carriage, popped Jarah in her bike basket, and prepared ourselves for another wild ride. Well, what do you know?! Laika was actually quiet! Making it unable for her to
stick her head out of the roof actually did the trick! Shit. Just as I had decided to sell the thing and make a huge profit .. O well, perhaps it was just a mistake on Laika’s part and she forgot to squeal.. Yes, come to think of it, that totally makes sense… So,  we’ll see.. We’re planning to take the dogs out again today. It’s a Sunday.. with sunshine, with
lots of people and children out and about…. Yes ! World beware!!

Na een redelijk succesvolle, ietwat hilarische Doggyride test vorige week, besloten we dat het tijd was om de honden op de fiets mee naar het park te nemen. Zodra Jarah de Doggyride zag sprong ze meteen in het karretje. Ze is helemaal gek van dat ding. Laika is meer zo van “ O, god..” Het lukte ons om Jarah van haar geliefde Doggyride los te pellen en in haar in het hondenfietsmandje te zetten, persten Laika  in de Doggyride (haar hoofd stak uit het dak natuurlijk) , en we konden vertrekken. Laika begon meteen te piepen en te
joelen. Shit! Dat deed ze tijdens de testrit helemaal niet. Nu weet ik dat ik voorheen gezegd heb dat het helemaal niet belachelijk staat als de kop van de hond uit het dakje van de Doggyride steekt, en dat het gewoon lekker luchtig is, maar als de kop moord en brand schreeuwt blijkt het toch wel wat meer aandacht te trekken. “Geen zorgen.”zei mijn echtgenoot, “Ik weet  zeker dat ze er aan went en uiteindelijk gaat liggen…” Ja…nou…dat gebeurde dus soortement van niet… Het zorgde er echter wel voor dat we peddelden alsof ons leven er vanaf hing. Het was echt zo gênant. Tot overmaat van ramp nam mijn echtgenoot ook nog eens een verkeerde afslag, en in plaats  van een rustig fietspad reden we nu door een drukke woonwijk, met mensen die in de tuin zaten en kinderen die op straat speelden, en daar gingen wij: voordpeddelend met een joelende Wookie in onze kar. O god, hoe pijnlijk gênant… Uiteindelijk besloten we om Laika’s hoofd ook maar in het  karretje te persen en het dakje helemaal dicht te ritsen zodat ze haar hoofd er niet meer uit kon steken. (Ik geloof niet dat onze techniek in aanmerking komt voor de Doggyride instructie video) Dat bleek een hele goede zet te zijn, want nu moest ze gaan liggen en daar werd ze kalmer van. Godzijdank. Na die wilde rit was het een beetje lastig om ontspannen te wandelen. Mijn echtgenoot had zo’n vreemde blik in zijn ogen.. Voorzichtig stelde ik voor om Laika met de auto op te komen halen als hij dat wilde. (Eigenlijk omdat ik niet geassocieerd wilde worden met die freak show op wielen, en was maar al te blij om in een apart ritje naar huis te kunnen gaan) Maar hij weigerde pertinent, en zei dat hij die hondencamper gewoon in no-time naar huis zou slepen, en ik moest de genante vertoning maar gewoon samen met hem verdragen. Hij had waarschijnlijk mijn lachbui van de testrit nog in zijn achterhoofd had zitten… Misschien was dit hele fiets gedoe toch niet zo’n goed plan achteraf?? Was dit misschien de rede waarom mensen hun splinternieuwe Doggyride op Marktplaats te koop zetten? Is dit wederom een situatie waarin we iets kopen, uitproberen, en meteen doorverkopen? Zou dit net zo iets zijn als
toen we dachten dat het een super idee zou zijn om te gaan kamperen, een splinternieuwe tent kochten met volledige kampeerbenodigdheden, 1250 kilometer naar zuid Frankrijk reden, de tent opzetten, besloten dat kamperen echt waardeloos is, onze vriend Philippe in België belden om te horen of het huisje vrij was, en de volgende dag 1000 kilometer terug naar België reden..?? (wat dus eigenlijk betekende  dat we 2250 kilometer hebben gereden om drie uur van huis af te eindigen)… Zou het??? Of nog beter, zou dit wederom een kans zijn om winst te maken? Want toen ik destijds alle kampeerspullen met winst had verkocht, hebben we het geld gebruikt om op vakantie te gaan naar Griekenland. Super! In gedachten was ik al een advertentie aan het componeren.. Nadat we onze wandeling hadden gemaakt persten we Laika weer terug in haar karretje, stopten Jarah in haar fietsmandje, en bereidden onszelf voor op een wilde rit. Maar ziedaar! Laika was helemaal stil! Dat ze niet meer met haar hoofd door het dakje kon leek alles te schelen! Shit. Net nu ik besloten had om dat ding met winst te verkopen .. Nou ja, misschien heeft Laika zich vergist en vergat ze te joelen…Ja, nu ik erover nadenk, voelt dat veel logischer. Dus, we zullen zien.. We zijn van plan om vandaag de honden opnieuw mee te nemen. Het is zondag..de zon schijnt, er zijn veel mensen en kinderen op straat… Yes! World beware!!

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to The Wild Ride !

  1. handvolldackel says:

    Hm, Greece … sitting in a cafenion or seeing this at night … then again, a doggy ride that’s not automatically street theater, might be good as well. Ah, decisions, decisions 😉 Plus, Jarah looks really good in it and the story really made me laugh, so I’d vote: Keep it!

  2. I have also laughed my head off during all this, it was totally ridiculous. The story will be continued of course…

    By the way, both your links work just fine 🙂 I especially like the first one, “by night”, beautiful !! Very tempting…

Comments are closed.