Hi-Ho there Neighbor !

Whenever we take Jarah out of the car, we expect her to cross the five meters from the car to the front door inependently. Not too much to ask you might think, but you’d be surprised to see how a Dachshund can find legitimate reasons to extend the distance:

1.  Jarah can see a person and takes off at the speed of light to go say hi

2.  Jarah can see a child and takes off at the speed of light to get a cuddle (children adore Dachshunds)

3.  Jarah needs to go see if the neighbor’s cat is sitting on the doorstep so she can chase it say hi

4. Jarah takes off at the speed of light because she needs to go say hi to one of the
neighbor’s dogs

The element of surprise comes in when a person has their front door open. In that case the person is completely ignored and Jarah charges into the house at the speed of light. We call that the element of surprise because it gives all of us an extra bonus. Jarah gets to see if there’s anyone inside she can go say hi to, the neighbors get the thrill of a happy Dachshund running around the coffee table, and my husband gets the joy of getting Jarah out of the house because he is of the opinion that Jarah should be able to walk without a leash. Of course these lovely expeditions have been quite embarrassing memorable. Up until now there were seven eight, which is not a bad score for one year. The true highlight was when Jarah ran into a neighbor’s house, stole a sock from one of the children and ran around the coffee table with it like an idiot. The family was new to the neighborhood, so in fact it was quite a sociable visit. You might call it a win-win situation. Just like when we were in Belgium and Jarah barged into a farmhouse. That really was an excellent way to practice our French. So over-all I can highly recommend people to get a Dachshund. It surpasses the effect of the neighborhood barbeque by miles…

Als we Jarah uit de auto halen verwachten we van haar dat ze in staat is om de vijf meter tussen de auto en het huis zelfstandig the overbruggen. Een niet al te grote opgave zou je denken, maar je zou er nog van versteld staan om te zien hoe een Teckel gegronde redenen kan vinden om de afstand te verlengen:

1. Jarah kan iemand zien en gaat er als een speer vandoor om gedag te zeggen

2. Jarah ziet een kind en gaat er als een speer vandoor om zichzelf te laten aaien (kinderen zijn dol op Teckels)

3. Jarah moet even kijken of de kat van de buren op de stoep zit zodat ze hem kan opjagen begroeten

4. Jarah gaat er als een speer vandoor omdat ze de hond van de buren gedag moet zeggen 

Het verrassingseffect is extra groot zodra iemand zijn voordeur open heeft. In dat geval wordt de persoon volledig genegeerd en stormt Jarah enthousiast het huis binnen. We noemen dat het verrassingseffect omdat het iedereen een extra bonus geeft. Jarah krijgt de kans om te zien of er nog iemand binnen is die ze gedag kan zeggen, de buren krijgen de sensatie van een enthousiaste Teckel die rond de salontafel rent, en mijn echtgenoot krijgt de plezierige taak om Jarah uit het huis te vissen omdat hij van mening is dat Jarah in staat zou moeten zijn om los mee te lopen.  Natuurlijk zijn deze fantastische expedities behoorlijk gênant gedenkwaardig. Tot nu toe zijn er zeven acht geweest, wat op zich niet slecht is voor een jaar tijd. Het absolute hoogtepunt was toen Jarah het huis van één van mijn buren binnensjeesde, een sok stal van één van de kinderen en ermee als een idioot rond de salontafel rende. De familie was er net komen wonen, dus eigenlijk was het een sociaal bezoek. Je zou het een win-win situatie kunnen noemen. Net zoals toen Jarah in België vrolijk een boerderij binnenstormde. Dat was echt een ideaal moment om ons Frans te oefenen. Dus over het algemeen kan ik iedereen aanraden om een Teckel te nemen. Het overstijgt het effect van de buurtbarbecue echt met kilometers…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.