The Circus is in Town!

Spring is in the air! Finally! The sun is shining, birds are singing, and our tiny chocolate tornado is diligently digging holes in the garden. Life is good and everybody is happy. When I was on my way home from walking the dogs this morning, I even got some friendly smiles from people as I passed them by in my car. Ok, that may also have had something to do with the fact that I had forgotten to close the back door of my car, and as a result I was driving along in blissful vapidity with the back door wide open, and flopping cheerfully up and down. Quite an interesting sight I can imagine: Laika on the back seat with her head sticking out of the car, and Jarah in her transport cage in the trunk, in full open air.  Sure I had noticed a clanking noise when I crossed some speed bumps, but I just thought I hadn’t closed the back door well. I simply drove on carefully and wondered why my back door window looked so different somehow… Then it finally dawned on me that there wasn’t any window at all anymore! Shit! I quickly pulled the car over to the side to check on the dogs. Luckily there was no harm done. Both dogs looked wonderfully refreshed and alert. I think they never had such an airy car trip before. Trying to maintain what last dignity I had left, I nonchalantly pulled down the back door and closed it. Like it’s completely normal to drive around with your dogs sitting en plein air, but ehm… now they were getting chilly. But then I thought back to how we must have looked.. Back door up, flopping like a huge wing.. a hairy Wookie with her head sticking out.. a Dachshund in a cage.. All that was missing was a happy jingle. Über painful.. Sigh… We yet again left a lasting impression on the people in our neighborhood. And this time I couldn’t even blame the Dachsie..

 Er zit lente in de lucht! Eindelijk! De zon schijnt, vogels zingen, en onze kleine chocoladebruine tornado graaft vlijtig kuilen in de tuin. Het leven is mooi en iedereen is gelukkig. Toen ik vanmorgen na mijn wandeling met de honden op weg naar huis was, kreeg ik zelfs een vrolijke glimlach van een aantal mensen toen ik ze passeerde in de auto. Ok, het zou ook kunnen dat dat misschien te maken had met het feit dat ik was vergeten om de achterklep van mijn auto dicht te doen, met als gevolg dat ik in zalige onwetendheid in de rondte reed met wijd openstaande achterklep die vrolijk op en neer flapte. Het moet een interessant gezicht geweest zijn: Laika op de achterbank met haar hoofd naar buiten, en Jarah in haar bench in de achterbak, vol in de openlucht. Natuurlijk had ik wel wat gerammel gehoord toen ik over wat snelheidsdrempels reed, maar ik dacht gewoon dat ik de achterklep niet goed dicht had gedaan. Ik reed gewoon voorzichtig door, en ondertussen vroeg ik me af hoe het toch kon dat mijn achterraam er opeens zo anders uitzag..  Toen drong het opeens tot me door dat er helemaal geen raam meer zat! Shit! Vlug zette ik de auto aan de kant om te kijken of alles ok was met de honden. Gelukkig was er niets aan de hand. Beide honden zagen er heerlijk verfrist en alert uit. Ik denk dat ze nog nooit eerder zo’n luchtig ritje hebben gehad. In een poging het laatste restje waardigheid dat ik nog bezat te behouden, trok ik nonchalant de achterklep naar beneden en deed hem dicht. Alsof het volkomen normaal is om in de rondte te rijden met je honden en plein air, maar ehm.. nu kregen ze het koud. Maar toen dacht ik terug aan ik hoe we er uit moeten hebben gezien..  Achterklep omhoog, flappend als een enorme vleugel.. een harige Wookie met haar kop naar buiten.. een Teckel in een kooitje.. Het enige dat er nog aan ontbrak was een vrolijke jingle. Überpijnlijk.. Zucht.. We hebben wederom een blijvende indruk achtergelaten bij de mensen uit de buurt. En deze keer kon ik niet eens de Teckel de schuld geven…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to The Circus is in Town!

  1. handvolldackel says:

    Now, what you really need on a day like this: the right soundtrack. And there’s nothing better than this: http://www.youtube.com/watch?v=P2-VGDF4y18

  2. Totally groovy..
    “Love is in the aaaaaaaaaaaair, everywhere I look arounnnnnnnnnnnnnd”

    This one just spontaniously came to mind:

    Completely coïncidentally of course..

Comments are closed.