Yippee! Pressies from Germany!!!

I’ve just received a parcel from Germany. It was delivered by a grumpy old man from Selectvracht. He not only rang my doorbell twice, but also knocked on my door very loud a couple of times. Just in case I was deaf I guess. Or an imbecile. Then he ordered Jarah to go to her boss when she enthusiastically whirled herself over to him to say hi. “Boss??” Jarah gave him the same astonished look she gives people who tell her to stay low. “Tssss! Dachshunds don’t have bosses mister!” I truly don’t understand why old people are always so crabby. I mean, their time is up soon enough anyway, so meanwhile; why not make the best of it. But enough about that, because yay! We’ve got pressies!! Candy for me (yay), a miniature Elk for Penny (yay), and  chewy thingies for the dogs which Jarah has now buried somewhere in my garden. I wonder what will grow out of them.. Tiny cows? Thanks for the pressies, we looooove them 🙂

Ik heb zojuist een pakje uit Duitsland ontvangen. Het werd bezorgd door een narrige oude man van de Selectvracht. Hij belde niet alleen twee keer aan, maar klopte ook nog eens een paar keer hard op mijn voordeur. Voor het geval ik doof was zeker. Of achterlijk. Toen stuurde hij Jarah terug naar haar baas toen ze enthousiast naar hem toe kwam gezwierd om gedag te zeggen. “Baas??” Jarah gaf hem dezelfde verbijsterde blik die ze mensen geeft die tegen haar zeggen dat ze laag moet blijven. “Tssss! Teckels hebben geen baas meneer!” Ik begrijp werkelijk niet waarom oude mensen altijd zo kribbig zijn. Ik bedoel, zo lang hebben ze niet meer, dus waarom zou je er niet nog wat van maken. Maar genoeg daarover, want hoera! We hebben cadeautjes!! Snoep voor mij (yay) een mini Eland voor Penny (yay), en kauwdingetjes voor de honden die Jarah nu ergens in mijn tuin heeft begraven. Ik ben benieuwd wat er uit komt.. Kleine koetjes? Bedankt voor de cadeautjes, we vinden ze geweldig 🙂

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Yippee! Pressies from Germany!!!

  1. handvolldackel says:

    That’s so cute – the tiny elk is half as big as she is 🙂
    There’ll probably grow organic white & black cows from the kauwendingetjes. Dende likes them a lot, but they tend to get a bit smelly over time, so maybe you’ll find them again soon. I’m just glad she didn’t bury the Alter Schwede – I’m not sure I’d want to know what grows out of that …

  2. Kauwdingetjes 🙂 Your Dutch is becoming so flamboyant 🙂 🙂

    Thanks again! X

Comments are closed.