Hunting Bargains..

©kraaloogje.wordpress.com.kleed4Laika has gotten a new doggy bed and it has cost me 1270 euro. Indeed, you are reading this correctly. Of course you are now wondering what makes that price so steep. Is it special lightweight therapeutic memory foam with NASA technology? No, none of that. Beforehand I had even gotten the specific instructions: “I don’t want you to go and spend a lot of money on a new doggy bed, that dog is old and is going to die soon anyway.”  I know, the sentiment is just heartwarming. Anyway, I guess you could say that the doggy bed itself did not cost much, but that the costs were mostly in the unforeseen expenditures. That is nothing new of course, after all we have an attic filled with spare household effects because we always forget to pack half our stuff when we go on holiday. It’s all just a matter of clever budgeting. First plan was to simply replace the old filling of Laika’s doggy bed with Styrofoam pearls. Advantages: You don’t have to buy a new doggy bed, and if you buy the filling at the DIY store it only costs half of what you would pay in a pet store (only 6,30 for 33 liter of Styrofoam pearls). Could this be too good to be true? Of course. Long story short:

-I am incapable of estimating liters.

-Three bags of Styrofoam pearls was a tad too much.

-When you want to fill up a doggy bed with Styrofoam pearls you spill most of it on your floor.

-When the bag accidentally slips out of your hands it causes an unstoppable avalanche of Styrofoam pearls.

-The more you touch Styrofoam pearls, the more static they become.

-I am not mentally balanced enough to cope with static Styrofoam pearls.

-A doggy bed filled with Styrofoam pearls is unsuitable for an old dog with wobbly hips, however, the Dachsies think it’s awesome.

It just goes to show that you really don’t have to go that far from home to gain insights and some self-development. A short trip to the DIY store will suffice. Anyway, to regain my balance I tossed everything in the trash and went on to plan two: A homemade doggy bed made of foam rubber. Not too thin, not too thick, preferably with a waterproof cover, and let’s not forget: not too expensive. Less is more, simplicity purifies, “that dog is going to die soon anyway”,  etc. At the market I found everything I needed; A lovely piece of foam rubber, a left over piece of fake leather for a sharp price, and in my enthusiasm I decided it would be fun to create a nifty cover out of three new bath towels. Had I known then that my nifty creation would unravel itself in the laundry and eat its way deep into the filters of my washing machine, I would of course have bought an adorable fleece at IKEA. On the other hand I then would never have had a good reason to buy a new washing machine, so that’s a positive. Financially speaking it will simply disappear under “unforeseeable expenditures”, so all in all, no pain for me. See? Budgeting is everything. Anyway, after I bought some pretty cloths and a bunch of unnecessary items at IKEA, it was time to draw up the balance. Grand total: 1270 euro. A true bargain. Well now, of course you are now wondering, is that bed really the comfortable gem it looks? Yes indeed!! Laika only very rarely uses it, but the Dachsies…. yeah they think it’s just awesome!

©kraaloogje.wordpress.com.kleed7Laika heeft een nieuw hondenbed gekregen en het heeft me 1270 euro gekost. Inderdaad, je leest het goed.  Nu vraag je je natuurlijk af, waar zit hem dat nou in. Is het speciaal lichtgewicht therapeutisch traagschuim met NASA technologie? Nee. Sterker nog, mijn specifieke instructies waren: “Ik wil niet dat je een boel geld uitgeeft aan een nieuw hondenkussen, die hond is al oud en gaat binnenkort toch dood.” Ik weet het, het sentiment is hartverwarmend. Maar goed, je zou dus kunnen zeggen dat het kleed op zich niet veel heeft gekost, maar dat de kosten voornamelijk zaten in de onvoorziene uitgaven. Op zich niks nieuws, we hebben immers een complete reserve huisraad op zolder staan doordat we altijd de helft van de spullen vergeten als we op vakantie gaan. Het is dus gewoon een kwestie van goed budgetteren. Als eerste was het plan om simpelweg de oude vulling van Laika’s kussen te vervangen voor piepschuim bolletjes. Voordelen: Je hoeft geen nieuw hondenkussen te kopen en als je de vulling bij de Gamma koopt betaal je maar de helft van wat het in een dierenwinkel kost (slechts 6,30 voor 33 liter piepschuim parels). Is het te mooi om waar te zijn? Uiteraard. Om een lang verhaal kort te maken:

-Ik blijk niet in staat om liters in te schatten.

Drie zakken piepschuim parels was een ietwat teveel.

-Als je een hondenbed wilt vullen met piepschuim parels valt het meeste ernaast.

-Als je per ongeluk een zak piepschuim parels uit je handen laat glijden veroorzaakt dat een onstuitbare lawine.

-Als je piepschuim parels aanraakt worden ze statisch.

-Ik ben mentaal niet voldoende in balans om om te gaan met statische piepschuim parels.

-Een hondenkussen gevuld met piepschuim parels is ongeschikt voor een oude hond met wiebelige heupen, maar de Teckels vinden het fantastisch.

Zo zie je maar weer dat je voor een stukje inzicht en zelfontplooiing niet eens ver buiten de deur hoeft. Een ritje Gamma is voldoende. Om mezelf weer in balans te krijgen heb ik het hele zooitje weggedonderd en ben verder gegaan met plan twee: Een zelfgemaakt hondenbed van schuimrubber. Niet de dun niet te dik, liefst met een waterdichte hoes, en niet te vergeten: niet te duur. Less is more, soberheid loutert, “die hond gaat binnenkort toch dood”, etc. Op de markt vond ik alles wat ik nodig had; Een mooi stuk schuimrubber voor weinig, een restant skai voor een scherpe prijs, en in mijn enthousiasme besloot ik dat het wel leuk was om van drie nieuwe badlakens een kittige hoes te maken. Had ik toen geweten dat mijn kittige creatie zichzelf  in de was zou ontrafelen en zich diep in de filters van mijn wasmachine zou vreten, dan had uiteraard gewoon een lollige fleece gekocht bij de IKEA. Aan de andere kant had ik dan ook nooit een goede reden gehad om een nieuwe wasmachine te kopen, dus dat is dan wel weer positief. Financieel gezien valt het gewoon weg onder het postje “onvoorziene uitgaven”, dus daar heb ik verder geen pijn meer aan. Je ziet, budgetteren is alles. Maar goed, nadat ik bij de IKEA naast wat overbodige aankopen een paar fraaie lappen had gekocht, werd het tijd om de balans op te maken. Alles bij elkaar: 1270 euro. Echt een koopje. Nu vraag je je natuurlijk af, is het nieuwe bed echt zo’n juweeltje van comfort als dat het er uit ziet? Jazeker! Laika zie je er eigenlijk maar zelden op liggen, maar de Teckels… ja die vinden hem echt te gek!

This slideshow requires JavaScript.

This entry was posted in Another Cool Dachshund Adventure and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hunting Bargains..

  1. handvolldackel says:

    HOLY SHIT. May Laika live a lot longer than your washing machine!

    (And of course Jarah looks so adorable with her static fur 🙂 )

  2. At least she outlived the old one 🙂

Comments are closed.