The Case of the Dead Sparrow…

©Kraaloogje.jasI almost bought a new coat the other day. You know how it goes, you do a bit of shopping here and there and then suddenly you see the most adorable coat. It looked like it was specially made for me said the girl from the shop, and I was radiant. If I were to buy the coat I would even get a twenty percent discount! Or well, not quite.. the small print said I would get that discount on my next purchase of the same brand. Hmm too bad about that dead sparrow*, but hey, it was still an adorable coat. The comfortable outdoor type, warm, long, fake fur on the hood, great color.. Perfect for my Dachshund adventures! When I arrived at the cash register I asked the same girl for how long I would be able to make use of that twenty percent discount on my next purchase. The girl grabbed a card from under the counter and started to read all the discount conditions out loud. There were actually quite a lot. Did I ask for the conditions I asked myself? But I calmly waited until my question was answered. As it turned out, the twenty percent discount was only valid for a month. Hmm, dead sparrow* number two. Too bad, but we remain positive. We want the adorable coat. The girl spread the coat out on the counter: “Look,” she said, “you have to cut this flap out of the lining of the coat if you want to start wearing it, or else alarms will go off everywhere.” How very criminal friendly I thought. All you need are tiny scissors. But ok, it feels a bit weird, but I’ll cut up my new coat before I’ll start wearing it. But then the girl anxiously looked at the label that was next to the alarm flap thingy. “Would you also like to be able to wash the coat?” she asked, while looking earnestly difficult. Now what kind of question is that?! Of course I want to be able to wash my coat! How dirty do you think my coats get with those two loonies that rub themselves in with cadaver every day?! So I said yes. “Well,” she said, “you won’t be able to wash this coat because then it won’t be waterproof anymore.. Have you ever purchased a coat from our brand before?” she asked suspiciously, as if I was trying to take a puppy from the shelter for culinary purposes. “Well, no…” I replied annoyed. Since when is experience a requirement for buying a coat I wondered. “ Just wait!” said the girl resolutely, and trotted off. A couple of seconds later she returned and triumphantly waved a small bottle of expensive detergent in front of my face. “This is a Very Special Detergent. It is Alkali free so it will not affect the waterproof layer of the coat. With this you can safely wash your coat so it will remain waterproof.” she said happily. “Yes, well I’m not going to be doing that.” I said annoyed, while I actually wanted to say “How stupid do you think I am?!” “Well,” the girl jabbered on, “if you don’t want to wash with an alkali free detergent, the coat will no longer be waterproof. Of course what you could also do is not wash the coat at all, or you could never wear it when it’s raining. Then it won’t matter if it’s waterproof or not..”

‘Really??!!’, it screamed in my head. ‘Are you actually saying I shouldn’t wear the coat when it rains?! Do you know how much it rains over here??!! What else would I need a coat for?! I already have two Dachshunds that become hysterical when it rains, so now I also have a coat to take into account?! You should make coats for Dachshunds, philosophy wise you’d match perfectly; No washing, no rain, brilliant!

(It could perhaps be that the whole rain issue is starting to take its toll on me… )

Meanwhile the husband remained suspiciously quiet and was enjoying this delightful piece of theatre immensely.

‘Please keep talking, girl behind the counter. You’re saving uncle Scrooge over a hundred euro’s.’

And yes, how right he was. Really, there’s only so much nonsense my tiny yellow brain can handle, and the suggestion that I then shouldn’t wear the coat when it rains was the final stroke. Tiny trauma on the subject of rain or not, my irritation level had reached its limit. Somewhat curtly I said to the girl she could just keep that coat with all its rules and regulations as far as I was concerned and I walked away from the counter. “Uhm, yes but, yes but, ehm”, the girl stammered behind me… But no, I decisively walked out of the store. With grinning husband. The desired scenario was of course that I would have bought the coat along with the Very Special Detergent. I even think that we hadn’t even completely gone over the full coat-care protocol yet. I’m sure that there would have been an anti-static comb for the fake fur, or a cleansing lotion for the lining, a nourishing emulsion for the zippers…. All Alkali free of course. The Alkali is the new carbohydrate and should be banned from our lives.  A few days later I went to an outlet store. The kind with the loud music, a staff that’s all under the age of eighteen, and a matching indifferent attitude. Wonderful! Bought myself a delicious coat for only half price and nobody adviced me not to wear it. I was so relieved! Each time I wear it I feel such a happy revenge-like sensation, it’s totally awesome! I’ve never had that with a coat before… And that’s really all thanks to that girl in the shop. I really should go thank her someday…

 

*Dutch expression: “To make someone happy with a dead sparrow”, which means to get someone’s hopes up, or all excited about something that turns out to be worthless.

(The scent of a dead sparrow is also quite revolting on a Dachshund)

 

©Kraaloogje.jas1Ik had van de week bijna een nieuwe jas gekocht. Je weet hoe dat gaat, een beetje shoppen hier en daar en opeens zie je daar een beeldige jas. Het leek alsof hij speciaal voor mij gemaakt was zei het meisje van de winkel, en ik straalde. Als ik de jas zou kopen kreeg ik zelfs twintig procent korting! Nou ja, niet helemaal.. in de kleine lettertjes stond dat ik die korting zou krijgen op mijn volgende aankoop van hetzelfde merk. Hmm beetje jammer van die dooie mus, maar vooruit, het bleef een beeldige jas. Lekker type outdoor, warm, lang, capuchon met nepbont, te gekke kleur.. Ideaal voor mijn Teckel avonturen. Bij de kassa aangekomen vroeg ik aan hetzelfde meisje hoe lang ik gebruik kon maken van die twintig procent korting op mijn volgende aankoop. Het meisje pakte een kaartje vanonder de toonbank en begon alle kortingsvoorwaarden voor te lezen. Dat waren er best veel. Vroeg ik om de voorwaarden dacht ik bij mezelf? Maar ik wachtte rustig af tot ik antwoord kreeg op mijn vraag. De twintig procent korting bleek maar een maand geldig. Hmm, dooie mus nummer twee. Jammer, maar we blijven positief. We willen de beeldige jas. Het meisje vouwde de jas open op de toonbank: “Kijk,” zei ze, “deze flap moet u even uit de voering van de jas knippen als u hem wilt gaan dragen, want anders gaat overal het alarm af.” Hoe crimineelvriendelijk dacht ik. Het enige wat je nodig hebt is een schaartje. Maar ok, het voelt wat raar, maar ik knip m’n jas wel even stuk voordat ik hem ga dragen. Maar toen keek het meisje bezorgd naar het label dat naast het alarmdingetje zat. “Wilt u de jas ook kunnen wassen?” vroeg ze, terwijl ze ernstig moeilijk keek. Wat is dat nou voor vraag?! Natuurlijk wil ik mijn jas kunnen wassen! Hoe smerig denk je dat mijn jassen worden met die twee loonies die zichzelf dagelijks insmeren met kadaver?! Dus ik zei ja. “Nou, u kunt deze jas niet wassen want dan is ie niet meer waterdicht.” zei het meisje. “Heeft u wel eens eerder een jas van ons merk gekocht?” vroeg ze achterdochtig, alsof ik een puppy voor culinaire doeleinden uit het asiel kwam halen. “Nou nee..” antwoordde ik geïrriteerd. Sinds wanneer is ervaring een vereiste bij het kopen van een jas vroeg ik me af. “Wacht maar!” zei het meisje kordaat, en ze draafde weg. Even later kwam ze terug en wuifde triomfantelijk een flesje kostbaar wasmiddel voor mijn gezicht. “Dit is een Heel Speciaal Wasmiddel, het is alkalivrij en daardoor tast het de waterdichte laag van de jas niet aan. Hiermee kunt u uw jas veilig wassen en dan blijft hij waterdicht.” zei ze blij. “Ja, dat ga ik dus niet doen.” zei ik geïrriteerd, terwijl ik eigenlijk wilde zeggen “Hoe stom denk je dat ik ben?!” “Nou,” ratelde het meisje verder, “als u niet wilt wassen met een alkalivrij wasmiddel dan is de jas niet meer waterdicht. Wat u natuurlijk ook kunt doen is de jas helemaal niet wassen of hem nooit aandoen als het regent. Dan maakt het niet uit of ie waterdicht is of niet…”

‘Werkelijk??!!’, gilde het in mijn hoofd. ‘Beweer je nou werkelijk dat ik een jas maar niet moet dragen als het regent?! Weet je wel hoe vaak het hier regent??!! Waar heb ik anders een jas voor nodig?! Ik heb al twee Teckels die hysterisch worden als het regent, moet ik dan ook nog rekening gaan houden met een jas?! Jassen voor Teckels moeten jullie maken, qua filosofie zouden jullie perfect zijn voor elkaar; Niet wassen, geen regen, super!

(Het zou misschien kunnen dat de hele regen issue inmiddels zijn tol begint te eisen op me.)

Ondertussen bleef de echtgenoot verdacht stil en genoot intens van dit prachtige stukje theater.

‘Blijf vooral praten, meisje achter de toonbank. Je bespaart ome Scrooge weer ruim honderd euro.. ‘

En jawel, hij kreeg gelijk. Werkelijk, mijn kleine gele hersentjes kunnen maar een beperkte hoeveelheid onzinnigheid aan, en de suggestie dat ik de jas dan maar niet moet dragen als het regent was echt de druppel. Klein trauma op het gebied van regen of niet, mijn irritatieniveau had zijn limiet bereikt. Ietwat kortaf zei ik tegen het meisje dat ze die jas met al z’n regeltjes wat mij betreft lekker kon houden en ik liep weg van de toonbank. “Uh.. Ja maar, ja maar ehm… ” stamelde ze achter me. Maar nee, ik liep vastbesloten de winkel uit. Met grijnzende echtgenoot. Het gewenste scenario was natuurlijk dat ik zowel de jas als het Hele Speciale Wasmiddel zou kopen. Ik denk zelfs dat we het hele verzorgingsprotocol van de jas nog niet eens volledig hadden doorgenomen. Er was vast nog wel een antistatisch kammetje voor het nepbont, of een reinigingslotion voor de voering, een voedende emulsie voor de ritsen… Allemaal alkalivrij natuurlijk. De alkali is de nieuwe koolhydraat en moet verbannen worden uit ons leven. Een paar dagen later ben ik naar een outlet store gegaan. Het soort met de harde muziek, personeel van onder de achttien, en een bijpassende ongeïnteresseerde mentaliteit. Heerlijk! Ik heb er een zalige jas gekocht voor de helft van de prijs en niemand heeft me geadviseerd om hem niet te dragen. Ik was zo opgelucht! Elke keer dat ik ‘m draag heb ik zo’n blij, wraak-achtig gevoel, het is gewoon fantastisch! Ik heb dat nog nooit eerder bij een jas gehad… En dat eigenlijk allemaal dankzij dat meisje in de winkel. Ik moet haar echt een keer gaan bedanken…

This slideshow requires JavaScript.

 

Posted in Another Cool Dachshund Adventure | Tagged , , , , | Leave a comment

It’s Textbook Dog Whispering…

DSCN1705This year it’s been a long, warm, summer, and right at the beginning of the season I decided it was time for a change. I’m fairly sure that any normal person is able to sit in the garden without having to pull out two extra garden chairs for his/her Dachshunds, so why not me. Normal. That’s what we’re going for. Ignore the sit-stare is my mantra, obduracy is my radiance, and in the end victory would be mine. It’s textbook dog whispering. Of course we can only introduce such a major change with the help of some new accessories, so off we went to the garden centre to look for some doggy beds that were suitable to use in the garden. The hubby quickly discovered there were some pretty ones on sale, which immediately triggered his inner Scrooge:

He:“Look how cheap they are!”

Me:“Great, we need two…”

He:“TWO?!! But these beds are HUGE”

Me:“Perhaps four would be better you think..?? Two for inside, two for outside…Or perhaps two extra as a backup, I mean they are really incredibly cheap..”

He:“FOUR??!!! You do know how tiny these dogs are yes…? They can easily squeeze together and fit onto one bed!”

And then a tirade followed about how we’re not going to fill up the whole house with doggy beds, and how could two small dogs possibly need so much crap, and how we now have even more junk in the house than when we had four cats and Laika, and so on. Really, men have no vision whatsoever. In the end of course we compromised. We bought only one doggy bed. Then the dogs fought about who could sleep on it, so the next day I had to buy a second doggy bed. Then a couple of weeks later I mentioned how lovely the pink ones would look in my living room, so we decided to buy two more. I’ve mentioned it before, manipulation is the secret of a good marriage. Besides, it turned out that the adorable IKEA children’s canopy we bought to use as a doggy parasol did not provide enough shade and had to be returned. Converted it saved us more than half a doggy bed and that made Mr. Scrooge very happy. Really, I would do great as a Greek accountant. Anyway, the dogs were extremely happy with their new doggy beds and the plan was that I would finally be able to relax and drink my morning tea in the garden without it looking like I had two imaginary friends visiting. The next morning I enthusiastically placed the new doggy beds in the garden. “Oooooh Look?!” I cooed happily “Such goooooorgeous doggy beds!!” and in the meantime I proudly installed my own solo chair and trotted inside to get my tea. When I stepped back into the garden my chair was taken. And it “sleeps”. The other one is looking at me in a panic because there aren’t enough chairs. Shit. “Well, I’m sure as hell am not going to sit on those damned doggy beds”, I mumbled annoyed while I placed two astonished Dachshunds onto the doggy beds. “See? Comfy doggy beds! Yippee! How gorgeous!!” Ignoring the sit stare… Ignoring the squeals… Go away.. Happy thoughts.. Happy thoughts.. Remaining completely Zen.. In these situations it’s of course incredibly important not to give in to the pressure or you’ll lose all credibility. Dachshunds learn that at a very young age, probably at birth. So it did not take long until I pulled out two extra garden chairs. Just to be able to relax for a bit. Luckily I was so extremely determined, or else I wouldn’t have been able to keep up this pattern for all these months. By now we’re nearing the end of the summer, and I can proudly report that I managed to bring the amount of chairs down from three to merely two. The Daily Mail reports that putting your legs up is an excellent way to keep your legs in good condition, so that’s what I’ll gladly comply with. I’m not quite sure how that health benefit is affected when the legs get squashed by two Dachshunds, but as soon as I can’t feel my feet anymore I’m taking them off the chair. The legs of course, not the Dachshunds. We wouldn’t want to traumatize the little angels by disturbing their REM sleep. On the ground next to my chairs lie two abandoned doggy beds. I must say, they are looking more and more appealing. Especially when the ladies decide they both want to sit where I sit and squeeze themselves between me and my chair. It’s really quite uncomfortable. Of course there’s really no point in forcing a breakthrough in this whole chair-doggy bed matter. After all, the summer is practically over. We’ll use the whole fall/winter season for a thorough evaluation and then resume with fresh enthusiasm in the summer of 2016. This will be.. as they say…..continued…

DSCN1706Het was dit jaar een lange, warme, zomer, en helemaal aan het begin van het seizoen besloot ik dat het tijd was voor een verandering. Ik weet vrijwel zeker dat ieder normaal persoon in staat is om in de tuin te zitten zonder twee extra tuinstoelen voor zijn/haar Teckels neer te zetten, dus waarom ik niet. Normaal. Daar gaan we voor. Negeer de zit-staar is mijn mantra, vastberadenheid is mijn uitstraling, en uiteindelijk zou ik de overwinnaar zijn. Het is tekstboek hondenfluisteren. Uiteraard kunnen we zo’n enorme verandering alleen doorvoeren met behulp van wat nieuwe accessoires, en dus gingen we naar het tuincentrum voor hondenkussens die geschikt waren voor in de tuin. De echtgenoot ontdekte al snel dat er wat leuke in de aanbieding waren en dat triggerde onmiddellijk zijn inner Scrooge:

Hij:”Kijk eens hoe goedkoop ze zijn!”

Ik:”Perfect, we moeten er twee..”

Hij:”TWEE?!!”

Ik:”Zou vier anders beter zijn denk je..?? Twee voor binnen, twee voor buiten… Of misschien twee extra als reserve, ze zijn tenslotte zo onwijs goedkoop..”

Hij:”VIER??!!! Weet je wel hoe klein die hondjes zijn..? Ze kunnen makkelijk samen op één kussen liggen!”

En daarna volgde een hele tirade over hoe we niet het hele huis gaan vullen met hondenkussens, en hoe kunnen twee van die kleine hondjes nou in vredesnaam zoveel troep nodig hebben, en hoe we nu zelfs meer zooi in huis hebben dan toen we nog vier katten hadden en Laika, enzovoort. Werkelijk, mannen hebben gewoon geen visie. Uiteindelijk hebben we natuurlijk een compromis gesloten. We hebben maar één hondenkussen gekocht. Toen kregen de honden ruzie over wie er op mocht slapen, dus moest ik de volgende dag nog een tweede hondenkussen kopen. Toen heb ik een paar weken later laten vallen hoe beeldig ze in de woonkamer zouden staan in het roze, dus besloten we om er nog twee te kopen. Ik heb het al eerder gezegd; manipulatie is het geheim van een goed huwelijk. Trouwens, het bleek dat de snoezige IKEA kinderhemel die we gekocht hadden om als hondenparasol te gebruiken niet voldoende schaduw bood en geretourneerd moest worden. Omgerekend bespaarde het ons meer dan de helft van een hondenkussen en dat maakte Mr. Scrooge erg gelukkig. Echt, ik zou zo een Griekse accountant kunnen zijn. Maar goed, de honden waren erg gelukkig met hun nieuwe hondenkussen en het plan was dat ik eindelijk ’s ochtends rustig mijn thee kon drinken in de tuin zonder dat het leek alsof ik twee denkbeeldige vriendjes op visite had. Enthousiast legde ik de volgende ochtend de nieuwe hondenkussens in de tuin. “Ooooooh kijk eens?!” kirde ik blij “Wat een zaaaaalige kussens!!” en ondertussen installeerde ik trots mijn eigen solo stoel waarna ik naar binnen draafde om mijn thee te halen. Toen ik terug kwam was mijn stoel bezet. En het “slaapt”. De ander zit me in paniek aan te kijken want er staan te weinig stoelen. Shit. “Als jullie maar niet denken dat ik op die verdomde hondenkussens ga zitten” mompelde ik geïrriteerd terwijl ik twee verbijsterde Teckels op de hondenkussens zette. “Zie je? Comfy hondenkussens! Joepie! Wat zalig!!” Negeer de zit staar… Negeer het gepiep… Ga weg… Blije gedachten… Blije gedachten… Ik blijf volledig Zen.. In deze situaties is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je niet toegeeft aan de druk want anders verlies je al je geloofwaardigheid. Teckels leren dat al als ze heel jong zijn, waarschijnlijk bij geboorte. Al vrij snel had ik dus twee extra tuinstoelen neergezet. Gewoon om even te kunnen ontspannen. Gelukkig was ik zo enorm vastberaden want anders had ik dit patroon nooit al die maanden vol kunnen houden. Inmiddels naderen we nu het eind van de zomer en met trots kan ik mededelen dat het me is gelukt om de drie stoelen terug te brengen naar slechts twee. Volgens de Daily Mail is het heel goed voor je benen als je ze hoog legt, dus daar geef ik graag gehoor aan. Hoe dat effect wordt beïnvloed als de benen worden afgekneld door twee Teckels weet ik eigenlijk niet, maar zodra ik mijn voeten niet meer voel haal ik ze van de stoel. De benen natuurlijk, niet de Teckels. We willen de engeltjes natuurlijk niet traumatiseren door ze te storen in hun REM slaap. Op de grond liggen twee verlaten hondenkussens. Ik moet zeggen, ze beginnen er steeds aanlokkelijker uit te zien. Vooral als de dames besluiten dat ze allebei in de stoel willen waar ik zit en zichzelf tussen mij en m’n stoel persen. Echt dat is best oncomfortabel. Natuurlijk heeft het weinig zin om dit jaar nog een doorbraak te forceren in het hele stoel-hondenkussen gebeuren, de zomer is tenslotte zo goed als voorbij. We gaan het hele herfst/winter seizoen gebruiken om de hele boel eens goed te evalueren en dan beginnen we weer met frisse moed aan de zomer van 2016. Dit zal.. zoals ze zeggen.. worden vervolgd..

DSCN1714

 

 

 

 

Posted in Another Cool Dachshund Adventure | Tagged , , , | Leave a comment

Fresh as a Daisy…

Daisy juni 2015 (2) - kopie

Daisy juni 2015 - kopie

 

Posted in Another Cool Dachshund Adventure | Leave a comment

When the Sea makes a Meringue…

IMG_2276Especially in the springtime, when light intensifies and temperatures get higher, our beaches often get covered with a thick layer of foam. This is a natural phenomenon caused by algae, that due to the light and nutrients in the water come to bloom and form colonies that are embedded in a gelatin like substance. When these colonies die off, the gelatin gets released into the water and the surf froths the gelatin into a foam. Just like how we would froth egg whites to make a meringue. In other words, the foam is completely harmless, has nothing to do with pollution, and when you’re a Dachshund it’s incredibly funny to run around in. It’s a Foam party!

Met name in het voorjaar, als het licht in intensiteit toeneemt en de temperatuur stijgt, worden onze stranden vaak bedekt met een dikke lag schuim. Dit is een natuurlijk verschijnsel veroorzaakt door algen, die dankzij licht en voedingstoffen tot bloei komen en kolonies vormen die ingebed liggen in een gelatineachtige substantie. Wanneer deze kolonies afsterven komt de gelatine vrij in het water en de branding klopt de gelatine op tot een schuim. Net zoals wij eiwitten zouden opkloppen om een meringue te maken. Met andere woorden, het schuim is volledig onschadelijk, heeft niks te maken met vervuiling, en als je een Teckel bent is het enorm grappig om in rond te rennen. Het is een Schuim Party!

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Another Cool Dachshund Adventure | Tagged , , , , , | Leave a comment

How March ended up in May…

No idea how, but I completely forgot to mention Jarah’s birthday! So an extra big hug for my little Cappuccina monster who turned 5 years old on March 24th! XOXO

Jarah's 5th Birthday.2 2015

Posted in Another Cool Dachshund Adventure | Tagged , , , , | Leave a comment

Welcome to Sesame Street

mei 2015 - kopieWe encountered a dog whisperer the other day. He had just become a breeder and full of experience from his first litter he was still completely in explanation mode.

“You should teach a dog only a few commands”, said the whisperer knowledgeably. “For those commands you should use no more than ten words or it will become much too confusing for a dog.” He silenced meaningfully and gave me a piercing look. Shit. Of course I could hardly say I consider my dogs to be intelligent beings that understand everything I say. Or that my dogs can spell, count, listen to various names and probably could run the whole household if given half the chance. Besides, as an owner of small dogs I’m expected to know absolutely nothing about dog training. In my mind I rapidly searched for a fitting reaction but the whisperer had already continued to enlighten me with his wisdom. ”Look”, he said patiently, while counting on his fingers. “If you for instance say “come here” you’ve already used up two words. Now, considering you can only use ten words in total for ALL your commands, you then only have eight left.” To fortify his words he theatrically mowed his arms trough the air. I really should have never taken on small dogs I thought stoically. That poor man thinks I can’t even count to ten and now he’s flapping his hands like Count Von Count from Sesame Street. How did that song go again? ..one-two-three-four-five-six-seven-eight… Funny. And in the meantime I nodded approvingly. Ten minus two is eight, I totally agree. The whisperer was clearly relieved I finally understood. I quite like him actually. I think he was merely confusing me with some of his puppy buyers who, in his own words, drove him completely insane. Besides, his dogs always approach my Dachsies very friendly, so you won’t hear me say he does anything wrong. In fact, I even think that the whole less is more concept would suit me rather well actually. During the rest of my walk I gave the whole thing some more thought and I noticed I’m becoming more and more enthusiastic about the whole concept. I can already see myself wandering through our walking areas, all calm and serene, shrouded in a cloud of mysterious silence while the Dachsies obediently frolic around my feet… Only ten words to guide the little angels, how hard can it be.. Surely lots of little words glued together could count as one word now couldn’t it? If you pronounce them really realy fast? Like:

1- Move-along-hurry-up!

2- No-digging-leave-the-mice-alone!

3- No-rolling-in-horse-manure-also-don’t-eat-it!

4-No-swimming-get-out-of-that-muddy-ditch!

5-Listennnnnnnnnnnnnn!

6- Nooooooooooooooooooooo!

7- Don’t-do-that!

8- Move-away-from-that-smelly-cadaver!

9- Stayyyyyyyyy-here!

10-Jarah-Penny-where-aaaaaaaaaaaaaare-you?!?

Hmm, no.. it’s probably not quite what the whisperer meant.. I should probably not only restrict myself to ten words, but also to ten letters. I don’t want things to become too confusing for the little angels. Pfff.. This is much harder than I thought.. I wish I could just stop using words at all and switch to one multifunctional sound, the WAAAAAAAAAARGH. Arm gestures optional. And then it hit me! Of course! I would get exactly the same response from my dogs if I would use words such as banana boat, apple tree, peanut butter, kitchen chair, whatever. Or why not use a color? I could just picture myself walking around in a serene state of Zen. Softly whispering words such as indigo, or sage green. Oooh, yes… that would be so soothing and peaceful. Not a dog in sight, but who cares. At least things won’t be confusing. It all felt so natural that I immediately wanted to give it a try with the little darlings. All in all I must say that my Dachsies immediately looked a lot less confused. It was like, the less I said, the happier they became.. As far as I could tell of course, they were at quite a distance. Now wasn’t that also something from Sesame street? Near and far? Super! I can’t wait to share this with the whisperer, he will be elated!

mei 2015.2 - kopieVan de week kwam ik een hondenfluisteraar tegen. Hij was net fokker geworden en vol ervaring van het eerste nestje zat hij nog helemaal in de uitlegmodus.

“Een hond moet je maar een paar commando’s leren”, vertelde de fluisteraar deskundig. “Voor die commando’s moet je niet meer dan tien woorden gebruiken want anders wordt het veel te verwarrend voor een hond.” Hij zweeg veelzeggend en keek me doordringend aan. Shit. Ik kon natuurlijk moeilijk zeggen dat ik mijn honden zie als intelligente wezens die alles begrijpen wat ik tegen ze zeg. Of dat mijn honden kunnen spellen, tellen, naar verschillende namen luisteren en waarschijnlijk het hele huishouden zouden kunnen runnen als ze de kans kregen. Bovendien word ik als eigenaar van kleine hondjes geacht totaal geen verstand te hebben van hondentraining. In mijn hoofd zocht ik razendsnel naar een passende reactie, maar de fluisteraar was al doorgegaan met mij te verlichten met zijn wijsheid. ”Kijk”, zei hij geduldig, terwijl hij op zijn vingers meetelde. “Als je bijvoorbeeld zegt “kom hier” heb je al twee woorden verbruikt. Als je dan bedenkt dat je in totaal maar tien woorden mag gebruiken voor ALLE commando’s heb je er nog maar acht over.” Om zijn woorden kracht bij te zetten maaide hij theatraal met zijn armen door de lucht. Ik had echt nooit aan kleine hondjes moeten beginnen bedacht ik gelaten. Die arme man denkt dat ik niet eens tot tien kan tellen en nu staat ie daar met z’n handen te wapperen als Graaf Tel uit Sesamstraat… Hoe ging dat liedje ook al weer? .. één-twee-drie-vier-vijf-zes-zeven-acht.. Geestig. En ondertussen knikte ik instemmend. Tien min twee is acht, ik ben het er helemaal mee eens. De fluisteraar was duidelijk opgelucht dat ik het eindelijk had begrepen. Eigenlijk vind ik hem erg aardig. Ik denk dat hij me gewoon verwarde met een aantal van zijn puppy kopers die hem, in zijn eigen woorden, volledig krankzinnig maakten. Trouwens, zijn honden benaderen mijn Teckels altijd heel vriendelijk, dus je zult mij niet horen zeggen dat hij iets verkeerd doet. Sterker nog, het hele less is more concept zou me eigenlijk heel goed liggen denk ik. Tijdens de rest van mijn wandeling dacht ik er nog eens goed over na, en ik merkte dat ik steeds enthousiaster begon te worden over het hele concept. Ik zag mezelf al helemaal kalm en sereen, gehuld in een wolk van mysterieuze stilte door onze wandelgebieden dwalen terwijl de Teckels gehoorzaam om m’n voeten dartelen… Slechts tien woorden om de engeltjes aan te sturen, hoe moeilijk kan het zijn… Een paar kleine woordjes aan elkaar geplakt zouden toch wel kunnen gelden als één woord of niet? Als je ze heel snel uitspreekt? Zoals:

1 – Loop-nou-door-schiet-eens-op!

2 –Niet-graven-laat-de-muizen-met-rust!

3 –Niet-in-de-paardenpoep-rollen-en-ook-niet-opeten!

4 –Niet-zwemmen-ga-uit-die-moddersloot!

5 – Luisterrrrrrrrrrrrrr!

6 -Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

7 –Niet-doen!

8 –Ga-weg-bij-dat-stinkende-kadaverrrr!

9 –Blijf-hierrrrr!

10-Jarah-Penny-waar-bèèèèèèèèèèèèèèn-je?!?

Hmm, nee zo heeft de fluisteraar het vast niet helemaal bedoeld… Ik zou mezelf eigenlijk niet alleen moeten beperken tot tien woorden, maar ook tot tien letters. Ik wil niet dat het te verwarrend wordt voor de kleine engeltjes. Pfff.. Dit is toch een stuk lastiger dan ik dacht. Ik wou dat ik helemaal kon stoppen met woorden en kon overstappen op één multifunctionele klank, de WAAAAAAAAAAAAARGH. Armgebaren optioneel. En opeens werd het me helemaal duidelijk. Natuurlijk! Ik zou precies dezelfde reactie van mijn honden krijgen als ik woorden zou gebruiken als bananenboot, appelboom, pindakaas, keukenstoel, whatever. Of waarom niet een kleur gebruiken? Ik zie mezelf al sereen rondwandelen in een volledige staat van Zen. Zachtjes woordjes fluisterend zoals indigo, of salie groen.. Oooh, ja… dat zou zo rustgevend en vredig zijn. Geen hond meer te zien, maar wat boeit het. Het zal in ieder geval niet meer verwarrend zijn. Het voelde allemaal zo natuurlijk dat ik meteen het één en ander wilde uitproberen met de lieverdjes. Al met al moet ik zeggen dat mijn Teckels er direct een stuk minder verward uitzagen. Het leek wel hoe minder ik zei hoe gelukkiger ze werden. Voor zover ik het kon zien natuurlijk, ze waren een behoorlijk eind weg. Was dat ook niet iets uit Sesamstraat? Dichtbij – ver weg? Top! Ik kan niet wachten om het met de fluisteraar te delen, hij zal verrukt zijn!!

Posted in Another Cool Dachshund Adventure | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dachshund Fact 7:

Over-accessorize

Image | Posted on by | Tagged , , , | Leave a comment