Counting Blessings, Dachshund Style!

ardennen 2016.5In April we went on holiday to the Ardennes and everything went surprisingly well. No forgotten dog coats, poisonous toads, coughing dogs, or cases of homesickness. It was almost boring. Also in the category “Forgotten Items” nothing special -the husband had only forgotten to bring his coat- and in the categorie “Trashed Holliday Home” I had only bleached stain in the blue bath mat with chlorine. Really, I think it’s nothing considering the huge amount of items we’ve had to buy extra over the years, and the havoc we can create in a holiday home.The forgotten coat, well, that only became a problem when it started to rain, so the only thing that really did not sit well with me was the bleached bath mat. When on top of that I also discovered that it was -yes!- an Ikea bath mat, I must admit that something began to tingle a bit. A Belgian Ikea? Now wouldn’t that be awesome?! Spoiled as I am here in Suburbia, with not one, but two Ikea’s right at my doorstep, I enthusiastically did a Google. Who knows, perhaps we’ve just always overlooked an Ikea over the past 15 years. The nearest Ikea was in Arlon, close to France. Hmm.. over an hour’s drive away, so not exactly nearby, but interesting… The husband, who just a few months ago had to endure 5 hours of traffic jams to go get 15 kilo’s of dog food in Germany, instantly looked alarmed. “I’m not driving to France or anything, just so you know!” he said defiantly. Really the man has no sense of culture. What can be more fun than spending a day in the ambiance of a French Ikea?! I’m sure the place is saturated with garlic je ne sais quoi! And wine! With personnel dressed in silk instead of kevlar! So I did a quick google and found out that there are no less than 32 Ikea’s in France. 32! And the French are so picky! But anyway, the husband looked so sullen that it seemed better not to suggest to get in the car for a couple of hours for a Swedish French bath mat, or a Tapis de Bain *cough*. At the end of our holiday I simply folded the bath mat in a way that the bleach stain wasn’t immediately visible. The most obvious solutions are often the best, less is more, etc. Besides, they should be grateful that someone bothers to use bleach in a holiday home anyway. So everything went just great, it felt very strange. On one of our hikes we passed a little chapel in the woods. On the information board it said that the chapel was in particular for the healing of animals. Inspired by our new motto “Count your Blessings” and the many seasons of Oprah Winfrey I immediately felt the need to go in there to be grateful. Not only for a peaceful holiday, but mainly for the fact that Penny is still with us and is doing so well. When Penny entered the little chapel she became very chipper and exited, and frolicked happily in front of the altar. Like, “I’m okay! Yay!!” I really think we’ve set the standard for proper grateful chapel behavior pretty firmly with that. May many critters follow in her footsteps!

Ardennen2016.2In april zijn we op vakantie geweest naar de Ardennen en eigenlijk ging alles verassend goed. Geen vergeten hondenjasjes, giftige padden, hoestende honden, of gevalletjes heimwee. Het was bijna saai. Ook in de categorie “Vergeten Items” niets bijzonders, de echtgenoot was alleen maar vergeten om zijn jas mee te nemen, en in de categorie “Trashed Vakantiehuis” had ik alleen maar een vlek in het blauwe badmatje gebleekt met chloor. Echt, ik vind het reuze meevallen als je bedenkt hoeveel spullen wij al niet extra hebben moeten kopen in de afgelopen jaren, en de ravage die we kunnen aanrichten in een vakantiehuis. De vergeten jas, nou ja, dat werd pas lastig toen het begon te regenen, dus het enige wat me echt niet lekker zat was het gebleekte badmatje. Toen ik daarbij ook nog ontdekte dat het -jawel!- een Ikea, badmatje was, begon er toch wel iets te kriebelen. Een Belgische Ikea? Zou dat nou niet enig zijn?! Verwend als ik ben hier in Suburbia, met niet één maar wel twee Ikea’s naast de deur, deed ik enthousiast een Google. Wie weet hebben we gewoon 15 jaar lang een Ikea over het hoofd gezien. De dichtstbijzijnde Ikea was in Arlon vlakbij Frankrijk. Hmm…ruim een uur rijden, dus niet wat je noemt naast de deur, maar interessant.. De echtgenoot, die nog maar een paar maanden geleden 5 uur in de file had gestaan om in Duitsland om 15 kilo hondenvoer te gaan halen, keek spontaan bezorgd. “Ik ga niet naar Frankrijk of zoiets hoor, als je dat soms denkt!” zei hij opstandig. Werkelijk, de man heeft gewoon geen gevoel voor cultuur. Wat kan er nu leuker zijn dan een dagje door te brengen in de ambiance van een Franse Ikea?! Ik weet zeker dat het daar verzadigd is met knoflook je ne sais quoi! En wijn! Met personeel gekleed in zijde inplaats van kevlar! Dus ik deed een snelle Google en kwam er achter dat er maar liefst 32 Ikea’s zijn in Frankrijk. 32! En de Fransen zijn zo kieskeurig! Maar goed, de echtgenoot keek zo stuurs dat ik maar niet heb voorgesteld om een paar uur in de auto te stappen voor een Zweeds Frans badmatje, oftewel een Tapis de Bain *kuch*. Aan het einde van onze vakantie heb ik gewoon het badmatje zo opgevouwen zodat je de bleekvlek niet meteen zag. De meest voor de hand liggende oplossingen zijn vaak het beste, less is more, etc. Bovendien mogen ze al blij zijn dat iemand überhaupt bleek gebruikt in een vakantiehuis. Dus alles verliep gewoonweg prima, het voelde erg raar. Tijdens één van onze wandelingen kwamen we langs een klein kapelletje in de bossen. Op het informatiebord stond dat het kapelletje in het bijzonder was voor het genezen van dieren. Geïnspireerd door ons nieuwe motto “Count your Blessings” en de vele seizoenen Oprah Winfrey voelde ik onmiddellijk de behoefte om er naar binnen te gaan om dankbaar te zijn. Niet alleen voor een vredige vakantie, maar vooral voor het feit dat Penny nog steeds bij ons is en het zo goed gaat met haar. Toen Penny de kapel binnenkwam werd ze meteen heel erg vrolijk en opgewonden, en dartelde vrolijk bij het altaar. Zo van “Ik ben okay! Yay!!” Ik denk echt dat we daarmee de standaard voor gepast dankbaar kapel gedrag behoorlijk sterk hebben neergezet. Dat er maar vele wezentjes in haar voetsporen mogen treden!

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
This entry was posted in Another Cool Dachshund Adventure and tagged , , . Bookmark the permalink.